Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Тематски дан: Дивље животиње

2017_dusan_radovic_pirot_cir.pdf

Ауторка: Оливера Јовановић, професор разредне наставе

Назив школе: ОШ "Душан Радовић"

Место, општина: Пирот, Пирот

Школска управа: Ниш

Кључне речи: основна школа, спектар аутизма

Професорка разредне наставе Оливера Јовановић из ОШ “Душан Радовић” из Пирота учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2017. године са радом Тематски дан: Дивље животиње. У примеру је детаљно и сликовито описан ученик коме је потребна подршка. Учитељица препознаје и високо цени његове јаке стране и интересовања и користи их као ослонце за рад са њим и целим одељењем. Виртуозно води одељење кроз наставни процес и детаљно и инструктивно описује тематски дан.

Пројекат ,,Добро јутро, ширим руке!“

2017_bata_bulic_aleksandra.pdf

Ауторка: Александра Димитријевић, наставница српског језика

Назив школе: ОШ "Бата Булић"

Место, општина: Петровац на Млави, Петровац на Млави

Школска управа: Пожаревац

Кључне речи: основна школа, ученици са сметњама у развоју

На Конкурсу за примере добре праске инклузивног образовања 2018. године учествовала је наставница српског језика Александра Димитријевић из ОШ “Бата Булић” из Петровца на Млави са радом у коме је описала пројекат “Добро јутро, ширим руке!” Овај пројекат бавио се подршком инклузији у локалној заједници са циљем промовисања инклузивне праксе у општини Петровац на Млави. Наставница Александра је равноправно са другима, укључила и ученике са сметњама у развоју.

Да се припремим и упишем средњу школу

2015_os_laza_k_lazarevic_cir.pdf

Аутори и ауторке: Мирјана  Вилотић, педагог, Јелица Јеремић, психолог, Сања  Павковић Дошен, професорка српског језика, Јелена Деспотовић, професорка српског језика, Маријана Радаковић, професорка биологије и хемије, Владимир Милошевић, професор математике, Наташа Поповић, професорка географије, Милорад Илић, професор физике, Милан Антић, професор историје

Назив школе: ОШ "Лаза К. Лазаревић"

Место, општина: Шабац, Шабац

Школска управа: Ваљево

Кључне речи: основна школа, интелектуалне тешкоће, завршни испит

Група наставника, заједно са педагогом и психологом ОШ „Лаза К. Лазаревић“ учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2015. године са радом Да се припремим и упишем средњу школу. У примеру је дата збирка задатака за припрему за полагање завршног испита, као и тест са завршног испита из српског језика и књижевности за ученика који се образовао по ИОП-у 2.

Дечак који је преко микрофона диктирао друговима задатке

2015_svetozar_miletic_vrbas_cir.pdf

Ауторка: Мирјана Симикић, професорка разредне наставе

Назив школе: ОШ "Светозар Милетић"

Место, општина: Врбас, Врбас

Школска управа: Нови Сад

Кључне речи: основна школа, спектар аутизма

Мирјана Симикић, професорка разредне наставе из ОШ „Светозар Милетић“ из Врбаса учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе 2015. године са радом у коме описује да је за успех у раду са учеником коме је потребна додатна подршка пресудно прихватање ученика и спремност да се унапређују професионалне компетенције.

Групни и тимски рад као облик рада на часовима математике

2015_dr_bosko_verbalov_melenci_cir.pdf

Аутор: Слободан Маринковић, по занимању официр, радно место наставник математике

Назив школе: ОШ "Др Бошко Вербалов"

Место, општина: Меленци, Зрењанин

Школска управа: Зрењанин

Наставник математике и официр, Слободан Маринковић из ОШ “Др Бошко Вербалов” из Меленаца учествовао је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2015. године. Овај пример описује предности доброг планирања часа у управљању одељењем у коме има више ученика којима је потребна додатна образовна подршка.

Инклузивна настава и учење у комбинованом одељењу

2015_jovan_jovanovic_zmaj_svilajnac_cir.pdf

Ауторка: Евица Чолић, професорка разредне наставе

Назив школе: ОШ "Јован Јовановић Змај"

Место, општина: Свилајнац, Свилајнац

Школска управа: Јагодина

Кључне речи: основна школа, интелектуалне тешкоће

Наставница разредне наставе Евица Чолић из ОШ “Јован Јовановић Змај” из Свилајнца учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2015. године са радом под називом Инклузивна настава и учење у комбинованом одељењу. Пример описује како је учитељица захваљујући својим општим наставничким компетенцијама успешно пружала подршку за ученицу са Дауновим синдромом имајући ослонац и помоћ само од остале деце из свог комбинованог одељења.

Самуило

2015_22_avgust_bukovac_cir.pdf

Ауторка: Зорица Рајда, учитељица

Назив школе: ОШ "22. август"

Место, општина: Буковац, Нови Сад

Школска управа: Нови Сад

Кључне речи: основна школа, тешкоће са кретањем

Учитељица Зорица Рајда из ОШ „22. август“ из Буковца учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2015. године са радом Самуило. Пример описује подршку ученику у периоду од уписа у основну школу до преласка у гимназију.

Опис напредовања ученика са специфичним тешкоћама у учењу

2015_petar_tasic_lesnica_cir.pdf

Ауторка: Весна Ђурђевић, професорка историје

Назив школе: ОШ "Петар Тасић"

Место, општина: Лешница, Лозница

Школска управа: Ваљево

Кључне речи: основна школа, специфичне тешкоће у учењу

Професорка историје Весна Ђурђевић из ОШ “Петер Тасић”, Лешница, учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2015. године са радом Опис напредовања ученика са специфичним тешкоћама у учењу. Наставница у раду описује напредовање ученика са специфичним сметњама у учењу захваљујући променама које су наступиле у њеном ставу – из неповерљивости у позитиван став. Описан је и један час историје током кога ученик активно учествује у раду, заједно са другим ученицима.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ