Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Пример добре праксе – рад са ученицом од 1-4 разреда која се образује по ИОП-у

2018_bora_lazic_vlaska_cir.pdf

Ауторка: Јасмина Илијевић, професорка разредне наставе

Назив школе: ОШ "Бора Лазић"

Место, општина: Влашка, Младеновац

Школска управа: Београд

Професорка разредне наставе Јасмина Илијевић из ОШ „Бора Лазић“ из села Влашка, општина Младеновац, учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2018.године са радом Пример добре праксе – рад са ученицом од 1-4 разреда која се образује по ИОП-у. У условима рада у комбинованом одељењу, професорка описује видан напредак ученице којој је потребна значајна подршка у образовању, као и различите облике наставе и наставна средства која је примењивала.

Учећи друге, учимо се и ми

2017_veljko_vlahovic_novi_sad_dina_2_cir.pdf

Ауторка: Дина Заварко, учитељица

Назив школе: ОШ "Вељко Влаховић"

Место, општина: Шангај, Нови Сад

Школска управа: Нови Сад

Кључне речи: основна школа, интелектуалне тешкоће, хиперактивност

Учитељица Дина Заварко из ОШ „Вељко Влаховић“ из Новог Сада на Конкурсу за примере добре праксе 2017. године учествовала је са два рада од којих је један награђен. У овом примеру, под насловом Учећи друге, учимо се и ми, описана је девојчица која има сметње у развоју које се манифестују у понашњу и расположењу, у комуникацији са другима, у пажњи, интересовањима и мотивисаности за рад, у говору, у вештини писања и читања. У школи су поред тога, уочене и тешкоће у виду, али лекари нису успевали да установе диоптрију. Пример показује да је за успех и напредак ученице пресудан позитиван став учитељице, спремност да учи и унапређује своје наставничке компетенције и да прилагођава подршку пажљиво пратећи оно што се са ученицом дешава.

Прилагођени ИОП за српски језик

2018_milic_rakic_mirko_prokuplje_cir.pdf

Ауторка: Јасмина Џипковић, наставница српског језика и књижевности и одељенска старешина ученика

Назив школе: ОШ "Милић Ракић Мирко"

Место, општина: Прокупље, Прокупље

Школска управа: Ниш

Кључне речи: основна школа, интелектуалне тешкоће, српски језик и књижевност

На Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2018. године учествовала је Јасмина Џипковић, наставница српског језика и књижевности из ОШ „Милић Ракић Мирко“ из Прокупља, са радом Прилагођени ИОП за српски језик. Пример описје како је захваљујући прилагођеним наставним материјалима, прилагођеном начину испитивања, сарадњи запослених у школи и хранитељице, ученик напредовао у учењу, а захваљујући ангажовању наставнице која му је и одељенски старешина, ученик прихваћен у вршњачкој групи.

Сликарски дан - срцем нацртан

2018_dr_djordje_joanovic_cir.pdf

Ауторке: Јелена Голушин, наставница српског језика и књижевности и Вера Николић, дефектолог, ради као учитељица у посебној групи

Назив школе: ОШ "Др Ђорђе Јоановић"

Место, општина: Ново Милошево, Нови Бечеј

Школска управа: Зрењанин

Пример добре праксе под називом Сликарски дан – срцем нацртан из ОШ “Ђорђе Јоановић” из Новог Милошева, ауторки Јелене Голушин, наставнице српског језика и књижевности и Вере Николић, дефектолога, која ради као учитељица у посебној групи учествовао је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2018. године. Иако се ради о ученицима из специјалног одељења, овај пример је узет у обзир зато што јасно показује да се мотивација за учешће у активностима у школи јавља и расте захваљујући укључивању у природну вршњачку групу и да је најјачи покретач за учешће у активностима осећање припадности природном окружењу.

Радионице за превенцију дискриминације и конфликтних ситуација

2017_branko_radicevic_smederevo_cir.pdf

Ауторка: Мирјана Кокерић, наставница математике

Назив школе: ОШ "Бранко Радичевић"

Место, општина: Смедерево, Смедерево

Школска управа: Пожаревац

Кључне речи: основна школа, превенција дискриминација

Наставница математике из ОШ „Бранко Радичевић“ из Смедерева учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе 2017. године са радом под насловом Радионице за превенцију дискриминације и конфликтних ситуација. Овај пример описује поступке, односно радионице које су извођене са ученицима којима се подстиче разумевање појма дискриминације, стереотипа и предрасуда, развијање вештине анализирања и промишљања ситуације сукоба, стицање увида у сопствена и туђа уверења, разумевања сопствених и туђих поступака, а све са циљем да се допринесе друштвеној кохезивности у одељењима, уважавању и равноправном учешћу.

Упис ученика из ромског насеља Бангладеш у Основну школу “Вељко Петровић” Бегеч

2018_veljnko_petrovic_begec.pdf

Ауторке: Јадранка Мештров, в.д. директора ОШ “Вељко Петровић” Бегеч и Ружица Зећировић Србљин, Центар за социјални рад

Назив школе: ОШ "Вељко Петровић"

Место, општина: Бегеч, Нови Сад

Школска управа: Нови Сад

Кључне речи: основна школа, социјално нестимулативна средина, упис у школу

Са радом под називом Упис ученика из ромског насеља Бангладеш у Основну школу “Вељко Петровић” Бегеч на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања учествовале су Јадранка Мештров, в.д. директора ОШ “Вељко Петровић” Бегеч и Ружица Зећировић Србљин, Центар за социјални рад. Овај пример описује сарадњу школе и локалне самоуправе која је омогућила логистичку подршку без које инклузија уобразовање деце из насеља Бангладеш не би била могућа.

Примена добре праксе у области инклузивног образовања

2017_milos_crnjanski_novi_sad_cir.pdf

Ауторке: Весна Живковић, учитељица и Марија Марјановић, родитељ

Назив школе: ОШ "Милош Црњански"

Место, општина: Нови Сад, Нови Сад

Школска управа: Нови Сад

Кључне речи: основна школа, спектар аутизма

Учитељица Весна Живковић, заједно са мајком дечака, Маријом Марјановић учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2017. године са радом Примена добре праксе у области инклузивног образовања. У примеру је описано дете које има сметње из спектра аутизма од његове образовне ситуације на самом почетку школовања па до четвртог разреда. Описане су поступне промене у његовом понашању и напредовање у учењу, као и стратегије које су примењиване од стране учитељице, од стране друге деце и сарадња са породицом.

Рад са дететом из спектра аутизма

2018_ratko_vukicevic_nis_cir.pdf

Ауторка: Слађана Стојадиновић, професорка разредне наставе

Назив школе: ОШ "Ратко Вукићевић"

Место, општина: Ниш, Медијана

Школска управа: Ниш

Кључне речи: основна школа, спектар аутизма

Са примером Рад са дететом из спектра аутизма на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2018 године, учествовала је професорка разредне наставе Слађана Стојадиновић из ОШ “Ратко Вукићевић” из Ниша. У примеру, професорка описује различите стратегије које је примењивала у раду са учеником који има тешкоће из спектра аутизма, а које су допринеле његовом учењу, уклапању у колектив и развоју самопоуздања.

Сарадња са другим учесницима образовно – васпитног процеса

2017_jovan_kursula_varvarin_cir.pdf

Ауторка: Данијела Рашић, професорка разредне наставе

Назив школе: ОШ "Јово Курсула"

Место, општина: Варварин, Варварин

Школска управа: Крушевац

Кључне речи: основна школа, тешкоће у развоју говора

Са радом под називом Сарадња са другим учесницима образовно – васпитног процеса на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања учествовала је професорка разредне наставе Данијела Рашић из ОШ „Јован Курсула“, Варварин. Пример описује промишљено и пажљиво укључивање у образовање детета које има озбиљне последице након што је доживео инфаркт мозга и који и даље живи са озбиљним здравственим ризиком. Описано је префињено, нијансирано препознавање потреба и осмишљавање одговарајућих стратегија како би се пружила поступна и ненаметљива подршка детету. Пример илуструје добру повезаност учитељице, вршњака, породице и других стручњака који познају дете. Такође је описана и изузетно добро изведена транзиција из подручне у матичну школу.

Дневник праћења пружања подршке

2017_milutin_i_draginja_todorovic_cir.pdf

Ауторке: Слађана Максимовић, професор разредне наставе и Душанка Ћировић, школски педагог

Назив школе: ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић"

Место, општина: Крагујевац, Крагујевац

Школска управа: Крагујевац

Кључне речи: основна школа, тешкоће у кретању и коришћењу руку, тешкоће у говору

Слађана Максимовић, професорка разредне наставе и Душанка Ћировић, школски педагог учествовале су на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2017. године са радом Дневник пружања подршке. У примеру је дат један од могућих начина систематичног праћења пружања планиране подршке и ефеката те подршке. У ту сврху креирана је форма дневника праћења подршке који је и приказан.

Краљевство Другарство

2017_jovan_ducic_petrovaradin_cir.pdf

Ауторка: Јелена Релић, професорка разредне наставе

Назив школе: ОШ "Јован Дучић"

Место, општина: Петроварадин, Нови Сад

Школска управа: Нови Сад

Кључне речи: основна школа, хиперактивност

Професорка разредне наставе Јелена Релић из ОШ „Јован Дучић“ из Петроварадина учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2017. године са радом Краљевство Другарство. У овом примеру може да се види како је ученица којој је била потребна значајна подршка у образовању напредовала и развијала се захваљујући позитивном односу учитељице према њој, порепознавању и уважавању њених потреба и промишљеном и поступном планирању подршке. Посебно је инструктиван опис вршњачког учења и добити коју су вршњаци имали од ове ситуације.

Од цртежа до текста

2017_bata_bulic_petrovac_na_mlavi_srpski_cir.pdf

Ауторке. Биљана Животић, наставница разредне наставе и Јулијана Дамњановић, професорка српског језика

Назив школе: ОШ "Бата Булић"

Место, општина: Петровац на Млави, Петровац на Млави

Школска управа. Пожаревац

Кључне речи: основна школа, оштећење слуха, српски језик

На Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2017. године учествовале су наставница разредне наставе Биљана Животић и професорка српског језика и књижевности учествовале су са радом Од цртежа до текста. У примеру је описано прилагођавање метода и наставног материјала за ученика који не чује, као и сарадња наставница и тимски рад како би ученик напредовао и развијао самопоуздање.

У улози глумацa

2017_mitropolit_mihailo_valentina_boskovic_cir.pdf

Ауторка: Валентина Бошковић, учитељица

Назив школе: ОШ "Митрополит Михаило"

Место, општина: Сокобања, Сокобања

Школска управа: Зајечар

Кључне речи: основна школа, интелектуалне тешкоће

Учитељица Валентина Бошковић из ОШ „Митрополит Михаило“ из Сокобање која ради у комбинованом одељењу учествовала је на Конкурсу за примере добре праксе инклузивног образовања 2017. године са радом под насловом У улози глумца. Овај пример показује да висока наставничка професионалност омогућава једно ексклузивно искуство деци која живе у екстремно скромним околностима. Њен подухват снимања филма је значио вид социјалне инклузије за цело одељење, а не само за ученицу која ради по ИОП-у.

Диференцијација и индивидуализација наставе као вид додатне образовно-васпитне подршке

2017_jovan_kursula_d_miskovic_cir.pdf

Ауторка: Данијела Мишковић, наставница разредне наставе

Назив школе: ОШ "Јово Курсула"

Место, општина: Варварин, Варварин

Школска управа: Крушевац

Кључне речи: основна школа, тешкоће у развоју говора

Данијела Мишковић, наставница разредне наставе из ОШ „Јован Курсула“ из Варварина учестовала је на Конкурсу за примере добре праксе 2017. године са радом под насловом Диференцијација и индивидуализација наставе као вид додатне образовно-васпитне подршке. Пример  говори о недвосмисленом прихватању детета коме је потребна подршка и истрајност у прилагођавању приступа. У описаном примеру се може наћи низ конкретних метода и техника језичког и математичког описмењавања детета које има сметње у развоју, посебно изражене у говору. 

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ