Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Услуге Мреже

Пружање подршке установама и појединцима обухвата:

 • Давање информација и појашњење путем телефона, електронске поште и вебсајта
 • Организовање посета установи ради пружања подршке у:
  • организацији рада установе или стручних тимова
  • прилагођавању приступа и укључивању деце у вршњачку групу
  • изради и примени индивидуалног образовног плана (ИОП)
 • Реаговање на захтев родитеља или старатеља за подршком или приговор о кршењу права детета
 • Стручна подршка установи, родитељу или старатељу, Интерресорној комисији у доношењу одлуке о образовању детета.
 • Реализација акредитованих обука.

На основу анализа реализованих посета установама, најчешће ситуације у којима се тражи подршка МИО јесу ситуације у којима постоји потреба за подршком наставницима и школи у педагошком раду са учеником, изради ИОП-а и препознавању и примени стратегија прилагођавања наставе и учења, ситуације у којима долази до кршења права детета и постоји несклад у схватању потребне подршке детету између школе и родитеља, ситуације у којима је потребна подршка при преласку детета са једног образовног нивоа на други. Најчешћи облици рада чланова МИО при посетама и у комуникацији са установама јесу – индивидуални и заједнички разговори са директорима, стручним сарадницима, члановима стручних тимова за инклузивно образовање и тимова за пружање додатне подршке, родитељима, ученицима, (информисање и давање упутстава о поступању у конкретним ситуацијама), посете часовима и ваннаставним активностима по договору са представницима школа, обиласци школске зграде, учешће на родитељским састанцима, састанцима тимова, већа, увид у документацију, ученичке продукте.

Најчешће врсте подршке коју пружају чланови МИО јесу – давање упутстава и објашњења школским колективима и родитељима како да развију успешну инклузивну праксу, упознавање са законском регулативом, пружање подршке у развоју подржавајућег школског окружења и у непосредном педагошком раду са дететом, пружање подршке у доношењу одлуке о образовању детета, посредовање у изградњи односа поверења између школе и родитеља.

Обуке настале у оквиру пројекта ДИЛС Министарства просвете науке и технолошког развоја

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, кат. бр. 178

Аутистички спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње - стратегије прилагођавања приступа и наставе, кат. бр. 175

Мотивација и психолошки принципи учења, кат. бр. 496

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ